خرداد ۸۴

 

اطلاعيه شماره 8 -  تعدادى از كارگران شاغل شاهو خواهان بازنشستگى شدند

اطلاعيه شماره ٧- اعتصاب به تمام قسمت هاى پتروشيمى ماهشهر گسترش يافته است

نامه جمعی از کارگران ایران خودرو به مدير كل سازمان بين المللي كار : شركت كنندگان ايرانی در اجلاس  (مجمع عمومي ) آن سازمان، نمايندگان واقعي كارگران ايران نبودند

نامه حمایتی انجمن صنفی کارگران برقکاروفلزکار کرمانشاه به کارگران نساجی شاهو در سنندج

رئيس اتحاديه کارگران پست کانادا جمهورى اسلامى را محکوم کرد

چند خبر از اعتراض و مبارزه کارگرى
 ايران ترمه- بازنشستگان شرکت نفت آبادان- ذوب رکورد مشهد- کارگران اخراجى شرکت پرميت خراسان- کارگران آبفاى روستاى آبادان

کارگران شاهو در مقابل مجلس شوراى اسلامى در تهران تجمع کردند

نماينده کارگران شاهو هم اکنون وارد مجلس شده و در حال مذاکره هستند

اخباری از مبارزات و مسائل کارگری- ٣٠ خرداد

کارگران آلومين بيمه بيکاري گرفتند

اخبارى از اعتراضات و مبارزات کارگرى- ١٩ خرداد ١٣٨٤

کارگران بازنشسته ذوب آهن دست به تجمع اعتراضی زدند

خالد سواری یکی دیگر از نمایندگان کارگران اخراجی شاهو نیز مورد  بازجوئی و تهدید قرار گرفت - کارگران شاهو روز شنبه ٢١ خرداد مقابل استانداری سنندج دست به تجمع اعتراضی میزنند

هادى احمدى نماينده کارگران شاهو بازداشت و شکنجه شد
با عکس العمل گسترده جواب جمهورى اسلامى را بدهيم و از هادى تقدير کنيم

کارگران نازنخ قزوین و خانواده هایشان را شلاق زدند- مرگ بر جمهوری اسلامی

کارگران اخراجی الومین در مقابل سازمان تامين اجتماعي تجمع كردند

اطلاعيه شماره9  -احضار نمايندگان كارگران شاهو را محكوم ميكنيم