ارديبهشت ۸۴

 

اعتراض کارگران اتوبوسرانى واحد تهران

کارگران الومین بیش از یک هفته است  در اعتصاب به سر مي برند

ضرروت راه‎اندازی يک کارزار جهانی برای آزادی پرويز سالاروند،

کارگر ايران خودرو

 اخبار اعتراضات و مبارزات کارگرى -17 ارديبهشت
سد سيمره دره شهر - کرج، کارخانه پلاستيک روشن هجرى - تجمع اعتراضى کارگران شهردارى گرگان

کارگران شاهو در سنندج دست به تحصن زدند

کارگران سد گاوشان در مسير جاده سنندج کامياران دست به اعتصاب زدند

اعتراضات کارگران چندين مرکز توليدى و معلمان - ۱۵ ارديبهشت ۸۴

دست يک کارگر در حين کار قطع شد

فدراسيون کارگران نفت نروژ جمهورى اسلامى را بخاطر نقض حقوق کارگران بشدت محکوم کرد

دستگيري يكي از كارگران شركت ايران خودرو

 کارگران کارخانه فيلور با خواست
حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان وارد اعتصاب شدند

اعتصاب کارگران سد در کرمانشاه

 

 كارگران ايران خودرو روز كارگر در سركار حاضر نخواهندشد.

شورای کارگران منطقه ونکوور به دستگيری پرويز سالاروند اعتراض کرد

اخبارى از مبارزات کارگران در اعتراض به تعويق در پرداخت دستمزدها -سد سميره-اعتراض کارگان گلستان-پوشينه بافت قزوين-شرکت پيمانکار سازمان آب و برق خوزستان

نامه کارگران اخراجى کارخانه شاهو همراه خانواده ها يشان در سنندج به به دبیر کل  سازمان جهانی  کار ILO
 کنفدراسيو ن اتحاديه هاي آزاد کارگري و سازمانهاي کارگري در سراسر جهان

۰٠۶ نفر از کارگران در کرمانشاه
طومار دستمزد ٤٥٠ هزار تومان را امضا کردند

پتروشيمى ماهشهر، اطلاعيه شماره ٥
کارگران پتروشيمى ماهشهر خود را براى يک اعتصاب بزرگ آماده ميکنند

کارگران اخراجى شاهو اعلام کردند تا رسيدن به خواستهايشان اعتراض را ادامه ميدهند

بازجوئى، تهديد و بازداشت فعالين کارگرى را محکوم ميکنيم
وزارت اطلاعات محسن حسن زاده فعال کارگرى در کاشان را احضار کرد

 

باز هم جنایت باز هم حادثه مرگ دلخراش یکی از کارگران شرکت ایران خودرو

کارگران شاهو در مقابل اداره کار سنندج تجمع کردند

چند خبر از اعتراض و مبارزه کارگرى
کارگران اخراجى تور ماهيگيرى زاهدان خواهان بيمه بيکارى شدند

  کارگران پتروشيمى ماهشهر امروز دست به تحصن و اعتراض زدند

پتروشيمى ماهشهر: اعتصاب گسترش مى يابد
به کارگران متحصن تعهد کتبى داده شد که حقوقشان فورا پرداخت ميشود

کارگران شاهو در مقابل اداره کار سنندج تجمع کردند

اطلاعيه شماره ٣
کارگران پتروشيمى ماهشهر در نامه اى خطاب به
ساير کارگران و مردم خواهان حمايت از اعتصاب خود شدند

کارگران راديات سازى آلومين پيروز شدند
کارفرما و اداره کار به خواستهاى کارگران گردن گذاشتند  

کارگران نساجى کردستان به کارفرما اولتيماتوم دادند

کارگران پتروشيمى ماهشهر امروز دست به تحصن و اعتراض زدند

به دسيسه کارفرما و براى تسليم کارگران کارخانه آلومين در سنندج، کودک يکى از کارگران ربوده شد
کارگران آلومين از کارگران مراکز کارگرى و مردم سنندج خواهان حمايت شدند

نامه سرگشاده کارگران کارخانه آلومين
 به کنفدراسيون اتحاديه هاي آزاد کارگري و  سازمانهاي کارگري در سراسر جهان

کارگران آلومين سنندج همراه با خانواده هايشان دست به تجمع زدند

کنگره کار کانادا دستگيرى پرويز سالاروند و تهاجم وحشيانه خانه کارگريها و شوراهاى اسلامى را محکوم کرد

کارگران نساجى پارس ايران رشت بخشى از دستمزدهاى معوقه خود را دريافت کردند

کارگران ريسندگى و بافندگى کاشان عليه نپرداختن دستمزدها دست به اعتراض زدند

چماقداران خانه کارگر و شوراهاى اسلامى را بايد از کارخانه ها بيرون انداخت

اعتراض رانندگان اتوبوسهاى شهاب خودرو در تهران

چند خبر از اعتراضات کارگرى در ماشين سازي اراک، شهرداري سوسنگرد، نگين کار شيراز

اطلاعيه شماره ٢
اعتراض رانندگان اتوبوسهاى شهاب خودرو در تهران ادامه دارد

اعتراض رانندگان اتوبوسهاى شهاب خودرو در تهران

اطلاعيه شماره ٢
اعتصاب کارگران سد گاوشان همچنان ادامه دارد
کارگران اعتصابى يکى از عوامل دولت و کارفرما را گوشمالى دادند

دو کارگر دستگير شده، پرويز سالاروند و صادق اميرى فورا بايد آزاد شوند

خبر رسمی دستگيری پرويز سالاروند کارگر ايران خوردو از سوی حراست کارخانه

یرويز سالاروند کارگر مفقود شده ايران خودرو در بازداشت بسر ميبرد