ارديبهشت۸۳

 

اخبارى از مبارزات کارگرى در آستانه اول ماه مه ١٣٨٣

معلمان در تبريز اولتيماتوم به اعتصاب دادند

روزانه ۶۰۰۰ كارگر در جهان، بر اثر حوادث و بيماري‌‏هاى شغلى مي‌‏ميرند

اعتصاب كارگران كارخانه " فيات" در ايتاليا 

اعتصاب کارگران خباز در سنندج ادامه دارد

نامه سرگشاده كارگران ايران خودرو به هيئت اعزامي كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي آزاد كارگري جهان به ايرا

نامه سرگشاده کارگران ايران خودرو
اعتراض کارگران بازنشسته ذوب آهن و اعتصاب کارگران معدن سنگرود گيلان

تجمع اعتراضى کارگران خباز سنندج در اعتراض به ساعات طولاني کارشان

اخبارى از مبارزات و مسائل کارگرى

تجمع اعتراضى کارگران فرودگاه امام خمينى

گزارشى از مبارزه پيروزمندانه کارگران کشت و صنعت مغان

کارگران اخراجی ايران خودرو  به سر کارهای خود بازگشتند 

بيانيه کارگران ايران خودرو به مناسبت بازگشت مجدد کارگران اخراجی اين شرکت به کار

اعتراضات پرستاران گسترش مى يابد

اخبارى از مبارزات کارگرى-٢٧ ارديبهشت ١٣٨٣

تجمع اعتراضى کارگران کارخانه تحته سه لايى "رجايى"

بيانيه گردهمايي كارگران كارخانه الكتريك رشت

موج وسيع بيکارسازى و اخراج کارگران و اخبارى از مبارزات کارگرى

تجمع اعتراضي کارگران کارخانه سيان ساوه

اخبارى از مبارزات و مسائل کارگرى

دهها هزار نفر از کارکنان بيمارستهاى بريتيش کلمبيا در کانادا در اعتصاب بسر ميبرند

گزارش از يک هفته شور انگيز مبارزاتى در استان بريتيش کلمبيا-عباس محمدی - ۱۱ ارديبهشت

کارگران ريسندگي فومنات دست به اعتصاب زدند