آبانماه ۸۲

 

تجمع کارگران نساجى هاى کاشان در اعتراض به نپرداختن دستمزدها-۱۴ آبانماه

کارگران نختاب فيروزان در تبريز با نيروهاى انتظامى درگير شدند

تجمع وسيعي از كارگران يزد در برابر ساختمان مركزى سازمان تامين اجتماعى

اعتصاب هاي كارگري در اسرائيل

کارگران اخراجی شرکت تهران قفل با تجمع هر روزه خود خواهان بازگشت بکارشان هستند -۱۰ آبانماه

مديريت پتروشيمى در برابر اعتراضات کارگران عقب نشست -١٣ آبان ماه

افزايش شمار كودكان كارگر درميان كشورهاي عربي - خبرگزاري ايلنا

گزارشى از يکماه مبارزه
کارگران پتروشيمى و ديگر شرکتهاى وابسته به نفت در ايران

اعتصاب کارگران موتورسازان تراکتورسازى تبريز -۲۹ آبان

اعتراض در شرکتهاى پتروشيمى، اراک، اصفهان، خارک و آبادان ادامه دارد-۳۰ آبان 

دو روز اعتصاب در کارخانه ايران ترانسفورماتور در ری-۲۸ آبانماه

اولتيماتوم کارگران پتروشيمي اراک برای رسيدگي به خواستهايشان
بيش از هزار نفر از  از کارگران پتروشيمى اراک دست به اعتصاب زد ند! ٢٨ آبانماه

تجمع اعتراضي کارگران و لوله کشان شرکت گاز قم -۲۵ آبانماه 

اولتيماتوم کارگران پتروشيمى خارک-۲۵ آبانماه

کارگران اخراجى پالايشگاه آبادان دست به تجمع زدند!-٢٢ آبانماه

اعتراضات در پتروشيمى ادامه دارد-٢١ آبانماه

تحصن کارگران مجتمع خانه سازی ارکيده در تهران 
۱۷ آبانماه

تجمع اعتراضي کارگران اخراجي شرکت اشتاد -۱۸ آبانماه

٢٠٠ هزار نفر از کارگران فلز ايتاليا براى افزايش دستمزد تظاهرات کردند-٩ نوامبر ٢٠٠٣ (ترجمه و تنظيم از کاظم نيکخواه)

اعتراضات کارگران پتروشيمى ادامه دارد -۱۴ آبانماه 

در گيرى شديد کارگران نختاب تبريز با سرکوبگران جمهورى اسلامى-۱۴ آبانماه