مهرماه ۸۲

 

کارگران پوشين گستر رشت خواهان دستمزدهای معوقه خود هستند-۸ مهرماه 

تجمع اعتراضى کارگران شيشه ميرال

کارگران نساجي پارس ايران خواهان حقوق معوقه خود هستند

معدنچيان لهستان تظاهرات عليه دولت را آغاز کرده اند

تجمع اعتراضي کارگران قند شاهرود

تجمع اعتراضى کارگران شبنم هرمز در مقابل فرماندارى شهر-۵ مهرماه

تجمع اعتراضى کارگران شرکت روشنگر مشهد-۵ مهرماه

کارگران شرکت های مهپوش و جم وابسته به گروه صنعتي بلا تهديد به تجمعی اعتراضي کردند

 تجمع اعتراضي کارگران چاپخانه روزنامه جام جم

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بناب-۳ مهرماه

با گسترش اعتراضات در کارخانه ايران خودرو
مديرت کارخانه اعلام دو روز تعطيلى کرد

هفتمين روز تظاهرات کارگران معدن سرب و روى در شهر بافق
 مهر ۸۲

توضيحات ايران خودرو و نظر بازپرس پرونده مرگ يک کارگر-به نقل از روزنامه اعتماد ۳ مهر ۸۲

تجمع اعتراضي کارگران شرکت خدمات و پشتيباني صنعت نفت در تهران-۳۰ مهرماه

اعتراض در شرکت ايران برک ادامه دارد-۲۸ مهرماه 

تحصن ۸۰ نفر از کارگران کارخانه نساجي کاشان-۲۴مهرماه

تحصن کارگران اخراجی شرکت آذرآب اراک

کارگران شرکت نيروگاه برق تهران خواهان افزايش دستمزد هستند

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه ابريشم کشان بايگ تربت حيدريه

تحصن کارگران شرکت صنايع آذرآب-۱۷ مهرماه 

اعتصاب کارگران ايران برک در رشت-۱۲ مهرماه   

گزارشى از شرکت مگاموتور تهران

کارگران اخرجى شهردارى بناب خواهان بازگشت به کار خود شدند

پليس در بغداد و موصل بيکاران را مورد حمله قرار داد
يکى از کارگران در بغداد به قتل رسيد

تجمع اعتراضى کارگران شرکت "جلانوين"

از اعتصاب سراسرى معلمان در ١٣ مهرماه حمايت کنيم!