شهريور ۸۲

 

کارگران شرکت کابل باختر کرمانشاه در مقابل کارخانه تجمع کردند_۲۰ شهريور

اعتراضات و تجمعات کارگران عليه نپرداختن دستمزد و اخراجها

کارگران شرکت معادن فارياب جاده بين الملي کرمان ـ بندر عباس را بستند - ۱۶ شهريور

حذف کالاهای ضروری از سبد خانوار
روزنامه اعتماد- ۱۳ شهريور

کارگران کوراوغلي در شهر صنعتي البرز قزوين تجمعی اعتراضی بر پا کردند -۱۰ شهريور

مرگ هنگام کار

التيماتوم ۵ روزه کارگران لاستيک دنا در شيراز برای رسيدگی به خواستهايشان-۹ شهريور 

کارگران شرکت نختاب فيروزان تبريز خواهان کار و دستمزدهای پرداخت نشده خود هستند-۹ شهريور

سه روز اعتصاب و تظاهرات کارگران در شهر بافق

فشار کار در کارخانه ايران خودرو

رييس حراست ايران خودرو دستگير شد-۲۹ شهريور

کارگران شهرداری بافق يزد دست به اعتصاب زدند-۳۰ شهريور

کارگران شرکت صنايع فيروزه الکتریک نيشابور در مقابل فرمانداری شهر اجتماع کردند

يکى از کارگران ايران خودرو بر اثر فشار کار جان باخت
کارگران خط توليد پژو در ايران خودرو دست به اعتصاب زدند

اعتصاب در ايران خودرو

کارگران ايران برک در مقابل استانداری گيلان تجمع کردند-۱۸ شهريور ماه

ضرب و شتم کارگران مجتمع مسکوني فرهنگيان توسط ماموران شهرداری