مرداد ۸۲

 

تجمع اعتراضى کارگران شرکت سيانا 

 شوراى کارگران شرکت نفت شمال در شهر کرکوک تشکيل شد

کارگران چيت بافکار عليه اخراج و با خواست بيمه بيکارى

اعتصاب کارگران معادن طلای آفريقای جنوبي با موفقيت پايان يافت 

بيکاران عراق برمر را براى کار يا بيمه بيکارى زير فشار گذاشته اند
گزارشى از آژانس فرانس پرس

تظاهرات اتحاديه بيکاران عراق در بغداد

تجمع اعتراضي کارگران قطعات فولادی کرج  

 گزارشي از بيکاری در ايران از روزنامه اعتماد 

کارگران ايران خودرو ديزل تهديد به اعتصاب کردند 

تجمع اعتراضي کارگران شرکت صمديان در قزوين

اعتصاب کارگران کارخانه فرش پارس قزوين

اخراج و باز خريد کارگران در شرکت نفت

اعتراضات و تجمعات کارگران در روزهاى اخير

اعتصاب کارگران اتومبيل سازى کره جنوبى ادامه دارد

مژده به صاحبان سرمايه

گزارشى از:
آژانس فرانس پرس (آ. اف. پ) ٢٣ اوت
اعتراضات کارگران بيکار عراق ادامه دارد

تجمع اعتراضى کارگران شرکت صنتعى الکتريکى خراسان

تجمع اعتراضى کارگران کشت و صنعت و دامپرورى لرستان

پالايشگاه يا تبعيدگاه

تجمع اعتراضي کارگران شرکت دامپروری سفيد رود-۲۹ مرداد

اعتصاب کارگران شرکت هواکش خزر بيش از يک هفته است ادامه دارد

اعتصاب ده روزه کارگران شرکت صنايع الکتروموتور ايران 
با موفقيت پايان يافت -۲۸ مرداد

تحصن کارکنان شرکت سهامى ملى گاز در مقابل وزارت کار صبح-٢٧ مرداد-

 تحصن کارکنان بازخریدی شرکت مخابرات ايران در مقابل مجلس شورای اسلامي-۲۶ مرداد 

گزارشى از کارخانه چيت رى و مبارزات کارگران در اين کارخانه
منصور مرادى
۲۴ مرداد ۸۲

به مارش اعتراضى کارگران در روز اول سپتامبر بپيونديم!