اخبار فروردين ٨٢

 

تحصن کارگران سيما چوب در اعتراض به سطح نازل دستمزدها -۲۰ فروردين  

 
اعتصاب سراسري در اسرائل يک روز به تاخير افتاد -۲۰ فروردين   

تظاهرات و راهپيمايى ٢٠٠٠ تن از کارگران چيت سازى بهشهر

اعتصابات کارگرى در اسرائيل عليه برنامه رياضت اقتصادي
(اعتصاب عمومى فردا آغاز ميشود.)

تظاهرات مردم در حمايت از معدنچيان اعتصابى استراليا

اعتراض کارگران دانشگاه اهواز عليه اخراج

اعتراض کارگران شهردارى تهران عليه اخراج و خواست بازگشت بکار

تجمع کارگران  کارخانه سيما چوب در اعتراض به انتقال محل کارخانه و تهديد به اخراج  

کارگران چيت سازى بهشهر در اعتراض به دستمزدهاى معوقه خود دست به تجمعى اعتراضى زدند

اعتراضات ضد جنگ در سراسر جهان ادامه دارد

اعتصاب يک ميليون کارگر در ايتاليا عليه جنگ

مبارزات کارگران عليه جنگ

کارگران جهان به اعتراضات ضد جنگ شدت ميدهند!

اعتراضات کارگران عليه جنگ

کارگران عليه جنگ اعتراض ميکنند

 
 تجمع اعتراضي ۲۶۰ کارگر نساجي درخشان يزد

امروز نيز مسئولان دولتي به مذاکره با کارگران چيت بهشهر نشستند
شهر بهشهر همچنان در التهاب بسر ميبرد

راهپيمايي كارگران شركت ايران كنف بسوي تهران

کارگران صنعتي نقش جهان قزوين دست به تجمعي اعتراضي زدند

کارگران بهشهر پيشنهادات دولت را نپذيرفتند
خواستار وصول كل 2 ميليارد تومان طلب خود تا فردا شده‌‏اند

کارگران کفش شادانپور دست به تجمعي اعتراضي زدند

کارگران آتش نشانى بريتانيا: ادامه اعتصاب

با تظاهرات کارگران تمامي دست اندرکاران استان 
مازنداران به مذاکراه با کارگران نشستند

اتحاديه هاي فرانسه در اعتراض به اصلاحات بازنشستگي؛
دولت را تهديد به يك اعتصاب گسترده كردند

کارگران بهشهر اولتيماتوم داده اند
اگر تا ۳۱ فروردين پاسخي نگيرند دوباره به خيابانها خواهند آمد

تظاهرات کارگرى در بهشهر ادامه دارد!
مردم وسيعا از کارگران پشتيبانى ميکنند

چند اعتصاب کارگري در جهان

کارگران شرکت هواپيمايي ايتاليا دست به اعتصابي ۸ ساعته زدند

كارگران صنايع چاپ، لاستيك وشيشه سازي در معرض بيماريهاي ريوي وخوني قرار دارند

فراخوان اتحاديه هاي تجاري هند به اعتصابی عمومي 
 در ۲۱ ماه مه

 کارگران نختاب تبريز در اعتصاب بسر ميبرند

اعتصاب کارگران پالايشگاه پارس جنوبى عسلويه

تجمع اعتراضي کارگران کارخانه صنایع غذايي زاهدان عليه اخراج

دولت اسراييل در برابر تهديد به اعتصاب کارگران عقب نشينی کرد