بهمن ۸۱

 
تظاهرات کارگران چهار کارخانه در کاشان

نرخ ارز از ابتداي انقلاب اسلامي تا کنون۱۰۱ برابر شده است

اخطار بزرگترين اتحاديه هاي کارگري بريتانيا به توني بلر:
در صورت شروع جنگ اعتصابات وسيع کارگري بر پا خواهد شد

آيين نامه اجرايي ماده ۱۹۱ و خروج کارگاههاي زير ۱۰ نفر از شموليت قانون کار جمهوري اسلامي

گسترش فعاليت سازمان بين المللي کار در ايران

لايحه اصلاح قانون بيمه بيکاری در دستور هيات دولت قرار گرفت

 
کنار گذاشتن کارگاههاي زير ده نفره از قانون کار

با عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني ۲۰۰ کارخانه ورشکست شده و ۳۰۰ هزار کارگر از کار بيکار خواهند شد

کيهان: تا پايان امسال کليه مطالبات و حقوق معوقه کارگران نساجي مازندران پرداخت ميشود

کارگران بيکار شده برای دریافت حق بيمه بيکاري از هفت خوان اداري بايد عبور کنند

تعيين سبد هزينه خانوار کارگري شاخصي براي تعيين حداقل دستمزدها سالانه

درگيری نيروهاي انتظامي با کارگران اعتصابي نخ تاب!

سيد صفدر حسينی: تعداد بيکاران کشور ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر هستند